Cladribine is een immunosuppressivum dat kan worden ingezet bij de behandeling van ‘relapsing-remitting’ MS.1 Behandeling met cladribine beperkt de vorming van nieuwe laesies en kan de verergering van invaliditeit tegengaan op de korte en middellange termijn.2 Hoewel bekend is dat een cladribinebehandeling van twee jaar tot een responstermijn van vier jaar kan leiden, is onbekend hoe de timing van cladribinebehandeling en eventuele herbehandeling met het middel de ziekte beïnvloedt. Daarnaast zijn de langetermijneffecten van cladribinebehandeling op de concentraties van circulerende immunoglobulinen onduidelijk. Tijdens het MSMilan 2023-congres gaf Daniel O’Neill (Liverpool Hospital, Liverpool, Australië) een presentatie over de 5-jaars resultaten van het Sydney cladribine-cohort waarin dit werd onderzocht.3