Ketogeen dieettherapie (KDT) wordt als medische behandeling toegepast bij patiënten met epilepsie. Gezien de wisselende effectiviteit en bijwerkingen van KDT, is het belangrijk om het werkingsmechanisme van de therapie beter te begrijpen. Wanneer het werkingsmechanisme van KDT bij epilepsie beter in kaart gebracht wordt, heeft dit directe implicaties voor de behandelstrategie. Zo zou van tevoren bepaald kunnen worden bij welke patiënten KDT mogelijk effectief is en of deze therapie verder aangepast zou moeten worden aan de behoefte van de individuele patiënt.