Er is steeds meer bewijs dat overgewicht en obesitas mogelijk een negatief effect hebben op de ziekteprogressie bij patiënten met multiple sclerose. Dr. Lars Alfredsson (Karolinska Instituut) presenteerde tijdens de ACTRIMS 2024 in West Palm Beach (Florida, Verenigde Staten) de resultaten van een onderzoek waarin de impact van overgewicht en obesitas op de ziekteprogressie, kwaliteit van het leven en de cognitie bij patiënten met multiple sclerose nader is onderzocht. In dit artikel worden de meest relevante bevindingen uit dit onderzoek besproken.