SAMENVATTING

Een orbitadakfractuur met een encefalocele is een zeldzame entiteit waarbij aandacht van de neuroloog, oogarts en neurochirurg aangewezen is. Verlies van visus en oogbolmotoriek kunnen de eerste tekenen zijn van een verhoogde intra-orbitale druk, die primair of secundair aan het trauma kan ontstaan. De primaire behandeling kan bestaan uit hoog gedoseerde steroïden en/of een laterale canthotomie. Bij progressieve uitval kan reconstructie van het orbitadak worden overwogen in zowel de acute als post-acute fase.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(8):390–3)