De afgelopen jaren zijn verschillende geneesmiddelen beschikbaar gekomen voor de behandeling van migraine die calcitonine gene related peptide (CGRP) remmen. Hoewel CGRP-remmers met enthousiasme zijn ontvangen door patiënten en zorgverleners, is de inzet van de middelen niet onomstreden. De nieuwe CGRP-blokkers zijn namelijk duur en wijdverbreid gebruik ervan zou de nationale zorgkosten, gezien de hoge prevalentie van migraine, flink kunnen laten toenemen. Er zijn twee soorten CGRP-remmers beschikbaar: monoklonale antilichamen (‘monoclonal antibodies’, mAbs) en gepanten. In dit artikel worden de belangrijkste klinische studies uitgelicht die hebben bijgedragen aan de markttoelating van deze geneesmiddelen door regulatoire instanties zoals de EMA.