SAMENVATTING

Een 59-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met een verdenking op een meningitis, waarna een diagnostische lumbaalpunctie werd verricht. Kort daarna ontwikkelde de patiënt klachten die pasten bij een partieel cauda equinasyndroom. Een MRI-scan liet een epiduraal hematoom zien op niveau L1 tot L4, waarna de patiënt met spoed werd geopereerd. De klachten verbeterden postoperatief, maar herstelden niet volledig. Een epiduraal hematoom is een zeer zeldzame complicatie na een diagnostische lumbaalpunctie. Dit kan ook zonder gestoorde stolling of gebruik van antistollingsmedicatie ontstaan. Vroege herkenning gevolgd door snelle diagnostiek en neurochirurgische behandeling hebben invloed op de neurologische uitkomst.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(8):394–7)