Hoe een ziekte als MS zich verder ontwikkelt is na het stellen van de diagnose niet zomaar te voorspellen. Omdat het beloop zo veel kan variëren, met alle gevolgen voor de te verkiezen behandeling, is men altijd op zoek naar potentiële biomarkers die een relatie vertonen met een toekomstig beloop. Hier worden een tweetal studies uitgelicht die precies dit beoogden.