SAMENVATTING

Reversibel cerebraal vasoconstrictiesyndroom (RCVS) is een belangrijke oorzaak van donderslaghoofdpijn, en kan door verschillende triggers worden uitgelokt. Men dient bedacht te zijn op de atypische klinische uitingen van RCVS en de cerebrale complicaties die gelijktijdig, dan wel in tweede instantie, kunnen optreden. De diagnose van RCVS is gebaseerd op de klinische presentatie, aanwezigheid van eventuele triggers, de radiologische presentatie van reversibele constrictie in 2 of meer cerebrale vaten, en afwezigheid van een andere diagnose. De RCVS2-score kan worden gebruikt ter ondersteuning. Naast digitale subtractie-angiografie leveren CT en MRI ook een bijdrage in de diagnostiek van RCVS. Milde symptomen kunnen conservatief worden behandeld, maar bij ernstige klachten moeten calciumantagonisten worden overwogen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(2):54–60)