Samenvatting

Op 15 november 2013 is de nieuwe richtlijn ‘Diagnostiek en Behandeling van Epilepsie’ online gegaan. Deze richtlijn is uitsluitend web-based en is te vinden op het adres http://epilepsie.neurologie.nl. Binnenkort zal deze richtlijn ook te vinden zijn in de richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Op de website treft u de meest actuele geautoriseerde richtlijntekst aan. De richtlijn epilepsie bestaat uit een set van aanbevelingen over specifieke klinische problemen, en berust daar waar mogelijk op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise van zorgverleners en/of ervaring van zorggebruikers. De richtlijn gaat in op een aantal vragen of knelpunten in de diagnostiek en de behandeling van patiënten met epilepsie. De richtlijn epilepsie is nadrukkelijk geen allesomvattend handboek. In de huidige bijdrage wordt ingegaan op het gebruik van de website, en op enkele nieuwe elementen uit de richtlijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:15-61)