Dit is een journalscan van het artikel “Type, etiology, and duration of epilepsy as risk factors for SUDEP. Further analyses of a population-based case-control study.” met commentaar voor de Nederlandse klinische praktijk.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(2):90–1)