Van transcraniële gelijkstroomstimulatie (‘transcranial direct current stimulation’, tDCS) van de linker dorsolaterale prefrontale cortex is aangetoond dat dit tijdelijk het bewustzijnsniveau kan verbeteren bij patiënten met ernstig hersenletsel met bewustzijnsstoornissen. Dit is nu ook onderzocht in een grootschalige studie, waarbij de werkzaamheid ook is bevestigd bij specifieke subgroepen. Tijdens EAN werden de resultaten van deze sham-gecontroleerde studie gepresenteerd door dr. Aurore Thibaut (Hopital Universitaire de Liège, Luik, België).