Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 56-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds enkele dagen wisselend koorts met hierbij enige moeite met het vinden van woorden en subtiel een gedragsverandering. Deze klachten waren ontstaan na een tandheelkundige ingreep 7 dagen eerder. Hij had geen hoofdpijn.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(1):44–7)