Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een 56-jarige man presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege acuut ontstane diplopie in combinatie met vertigo en braken. Zijn medische voorgeschiedenis vermeldde onder andere diabetes mellitus type 2, hypertensie en chronische nierinsufficiëntie.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(5):236-7)