Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 36-jarige man presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met hevige unilaterale hoofdpijn met het punctum maximum achter het linker-oog. Twee weken eerder was hij opgenomen geweest in verband met COVID-19 met koorts, spierpijn en hoesten.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(6):293-5)