Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 85-jarige man werd opgenomen via de spoedgevallendienst omwille van verwardheid en toegenomen dorstgevoel. De klachten bestonden sinds enkele dagen.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(3):132–4)