Samenvatting:

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

59-jarige man presenteerde zich op de polikliniek Neurologie met sinds 3 weken bestaande visuele klachten. De klachten kenden een acuut begin en bestonden uit flikkeringen met kartelranden die zich in een cirkelvormige figuur verder uitbreidden in het gezichtsveld van beide ogen. De man was sinds zijn 10e levensjaar bekend met migraine, wat bij hem altijd werd voorafgegaan door een visueel aura.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(8):391–3)