Samenvatting:

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 53-jarige vrouw werd verwezen naar het Amsterdam UMC, locatie VUmc, ter beoordeling van de mogelijkheid van epilepsiechirurgie. Eerdere MRI-scans van de hersenen zijn als normaal afgegeven, maar bij herinspectie door een in epilepsie gespecialiseerde neuroradioloog bleek er toch een afwijking te bestaan.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(2):85–7)