Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 36-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp vanwege plots ontstane onwillekeurige bewegingen van de linker lichaamshelft en zwakte van het linkerbeen. Twee weken tevoren had ze ritmische bewegingen van het linkerbeen bemerkt. In de hierop volgende dagen kreeg ze nog drie keer zwakte van het linkerbeen zonder onwillekeurige bewegingen. Daarnaast ontwikkelde ze continue hoofdpijn en spraakproblemen; ze stotterde en sprak minder vloeiend.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(8):367–8)