SAMENVATTING

Behandeling met MRI-geleide Laser Interstitiële Thermotherapie (MRILITT) is een veelbelovende techniek die onder andere ingezet kan worden bij moeilijk behandelbare epilepsiepatiënten. Bij MRI-LITT wordt gebruik gemaakt van lokale verhitting via een stereotactisch ingebrachte katheter. Hiermee wordt laserablatie toegepast op intraparenchymateuze cerebrale laesies met als doel irreversibele schade/necrose te veroorzaken. Tijdens de procedure kan met behulp van MRI-thermometrie de temperatuur gecontroleerd worden zodat omliggend hersenweefsel niet aangetast wordt.1,2 Sinds maart 2018 is de technologie voor MRI-LITT goedgekeurd in Europa en werden meerdere epilepsiepatiënten behandeld met onder andere de Visualase® (zie Afbeelding 1).2–4