Lovastatine als neuroprotectieve behandeling bij vroeg stadium Parkinson

september 2021 Preventie Willem van Altena
Pills spilled out of white bottle on light blue background with copy space. Medical healthcare concept.

Editor’s pick van Drs. Tobien Schreuder, neuroloog, Zuyderland medisch centrum

Recentelijk zijn aan de hand van diermodellen aanwijzingen gevonden voor het neuroprotectieve voordeel van lipofiele statines, zoals lovastatine, bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Een studie uit Taiwan onder leiding van dr. Chin-Hsien Lin heeft onderzocht of lovastatine ook in staat is om ziekteprogressie te vertragen bij mensen met een vroeg stadium ziekte van parkinson.

Tussen 23 mei 2017 en 12 juli 2019 werden 77 patiënten met een vroeg stadium van parkinson geïncludeerd in een dubbelblinde studie met een follow-upperiode die duurde tot 1 september 2019. De proefpersonen ontvingen 1:1 gerandomiseerd ofwel 80 mg lovastatine per dag, ofwel placebo gedurende 48 weken. Het primaire eindpunt van de studie was het verschil in de Movement Disorder Society-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS)-score (onderdeel I-III) tussen baseline en na 48 weken. Daarnaast werd met behulp van een 18F-dopa-PET-scan gekeken naar de opname van striatale dopamine, en werd ook het verschil in parkinsonmedicatiegebruik gemonitord.

Van de 77 patiënten voltooiden 70 (90,9%) de gehele studieperiode. Er bleek een niet-significante trend van grotere verbetering in motorische onderdeel van de MDS-UPDRS zichtbaar bij patiënten die lovastatine toegediend kregen (gemiddeld: -3,18 ± 5,50) vergeleken met placebo (gemiddeld: -0,50 ± 6,11; p=0,14) wanneer rekening werd gehouden met leeftijd, geslacht, ziekteduur en baseline LEDD. De striatale 18F-dopamine-opnameratio verslechterde minder in de lovastatinegroep dan in de placebogroep aan de dominante kant van de nucleus caudatus (1,2% ± 7,3% versus -7,1% ± 8,2%, p<0,01) en het putamen ( 2,3% ± 7,1% versus -6,4% ± 8,1%, p<0,01). Er werd geen verschil tussen de twee behandelarmen gezien in deel I of deel II van de MDS-UPDRS-scores. Over het algemeen werd lovastatine goed verdragen door de patiënten.

Dr. Lin constateert dat het behandelen van patiënten in een vroeg stadium van parkinson met lovastatine in verband gebracht kan worden met een verminderde verslechtering van motorische symptomen, in vergelijking met wanneer patiënten placebo ontvangen. Het middel werd daarnaast goed verdragen. Er is wel meer, groter en langduriger onderzoek nodig om de bevindingen te bevestigen.

Referentie

Lin CH, Chang CH, Tai CH, et al. A Double-Blind, Randomized, Controlled Trial of Lovastatin in Early-Stage Parkinson’s Disease. Mov Disord 2021;36:1229-37. doi: 10.1002/mds.28474. Epub 2021 Jan 15. PMID: 33449392.