Minder beroertes en herseninfarcten vastgesteld tijdens eerste coronagolf

januari 2022 Corona Willem van Altena

Tijdens de eerste coronagolf, tussen maart en mei 2020, zijn er 30 procent minder beroertes vastgesteld dan in vergelijkbare periodes in eerdere jaren. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Erasmus MC in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het aantal gediagnosticeerde hartinfarcten bleef in dezelfde periode ongewijzigd. Wetenschappelijk tijdschrift Neurology heeft de studie gepubliceerd.

Voor hun studie analyseerden de onderzoekers data van huisartsen over 166.929 patiënten uit de Rijnmond-Gezond database. Het aantal mini-beroertes (TIA’s) lag 37 procent lager en het aantal herseninfarcten was 29% lager dan in de maanden maart tot en met mei in de jaren 2016 tot 2019. Vervolgonderzoek met gegevens uit andere regio’s moet bevestigen of het beeld daar hetzelfde is.

Thuisblijven

Een verklaring voor de afname kan zijn dat mensen in de eerste coronagolf het advies hadden gekregen om zo veel mogelijk thuis te blijven. Dat advies vertaalde zich in veel minder bezoeken aan de huisarts, wat al in eerdere onderzoeken was vastgesteld. Eerder dit jaar bleek al uit onderzoek van het Erasmus MC dat een op de vijf Nederlanders ondanks medische klachten geen zorg zocht tijdens de eerste fase van de coronapandemie. Vooral ouderen en jonge kinderen hadden minder contact met de huisarts.

Symptomen

Waarom het aantal meldingen van hartinfarct en angina pectoris tijdens de coronapiek hetzelfde bleef als in eerdere jaren kan volgens de onderzoekers te maken hebben met het feit dat mensen symptomen van een hartaanval beter herkennen dan die van een beroerte. Het lijkt uitgesloten dat er daadwerkelijk minder beroertes waren: dan had er ook een afname in het aantal hartaanvallen zichtbaar moeten zijn. Beroertes en hartaanvallen kennen immers voor een groot deel dezelfde risicofactoren.

Onbehandeld

Wat de onderzoekers ook ontdekten was dat er in de tweede helft van 2020, toen er enige normalisatie van de huisartsenbezoeken optrad, de daling van het aantal beroertes uit de periode tussen maart en juni niet werd ingelopen. De conclusie is dat een deel van de mensen die een beroerte of TIA kreeg onbehandeld is gebleven. Die mensen lopen mogelijk een verhoogde kans op een tweede CVA of zelfs overlijden.

Referentie

Velek P, Splinter MJ, Ikram MK, et al. Changes in the Diagnosis of Stroke and Cardiovascular Conditions in Primary Care During First 2 COVID-19 Waves in the Netherlands. Neurology. 2021 Dec 29:10.1212/WNL.0000000000013145. doi: 10.1212/WNL.0000000000013145. Epub ahead of print. PMID: 34965968.