Mogelijk verband tussen problemen met het gezichtsvermogen en hoger risico op dementie

september 2022 Beter Leven Willem van Altena

Is er een verband tussen dementie en het gezichtsvermogen? En kun je dementie mogelijk voorkomen of vertragen door de juiste bril te dragen? Een analyse die onlangs verscheen in het medische vaktijdschrift JAMA Neurology lijkt te suggereren van wel.

Bekende risicofactoren

Onderzoekers van de Johns Hopkins universiteit in Baltimore (Verenigde Staten) bestudeerden data uit de Health and Retirement Study, een langlopend studiecohort waarbij elke 2 jaar een grote groep Amerikanen van 50 jaar en ouder wordt gevolgd. Uit de laatste editie van voor de pandemie, 2018, werden 16.690 willekeurige proefpersonen geselecteerd, merendeels 65 jaar of ouder. Vervolgens berekenden de auteurs wat de populatie attributieve fractie (PAF) voor dementie is bij diverse bekende risicofactoren. Op die manier kon ingeschat worden hoeveel verwachte dementiediagnoses uitblijven als een bepaalde risicofactor vermeden wordt.

Slecht zicht

Het bleek dat de hoogste PAF werd gezien bij hoge bloeddruk (12,4%), gevolgd door obesitas (9,2%), depressie (9,1%) en gehoorverlies (7%). Op zich waren dat geen verrassende conclusies omdat al eerder een duidelijke relatie was vastgesteld tussen deze factoren en het risico op dementie. Wat echter nieuw was, was dat ook slecht zicht een PAF van 1,8% kenden. Die waarde is vergelijkbaar met de 1,9% die wordt toegedicht aan sociaal isolement, dat wel een bekende risicofactor voor dementie is, en waarnaar al vaker onderzoek is gedaan.

Het gaat weliswaar om een observationele studie, stellen de onderzoekers, en het kan absoluut niet gesteld worden dat slecht zicht dementie veroorzaakt. Maar het onderzoek suggereert wel dat optische gezondheid, bijvoorbeeld door regelmatig oogmetingen te doen en te zorgen voor de juiste bril, of door staar te verwijderen, een rol kan spelen in het behoud van cognitieve vaardigheden bij oudere volwassenen.

Referentie

Deal J, Rojas JC. Visual Impairment as a Modifiable Risk Factor in Dementia Prevention and Management. JAMA Neurol. 2022 Jun 1;79(6):542-543. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.0092. PMID: 35467705.