MS Centrum Amsterdam wil impact coronavirus op MS-patiënten in kaart brengen

augustus 2020 Medisch onderzoek Willem van Altena
Virus, bacteria vector background. Coronavirus alert pattern. Microbiology medical motion concept for banner, poster or flyer in realistic style, light blue color.

Langzaam maar zeker wordt er meer bekend over het coronavirus en de impact die het kan hebben op allerlei groepen mensen. Ook over de manier waarop het virus inwerkt op mensen met MS wordt steeds meer duidelijk. MS Centrum Amsterdam start nu met een grootschalig onderzoek naar de aanwezigheid van antilichamen tegen het coronavirus bij MS-patiënten.

Momenteel worden adviezen voor MS-patiënten gebaseerd op inschattingen aan de hand van de beperkte gegevens van mensen met MS die COVID-19 hebben gehad. Maar er is nog veel onduidelijk over het effect van het virus op patiënten die milde of geen symptomen vertonen na infectie.

1.700 Patienten

MS Centrum Amsterdam wil daarom alle 1.700 patiënten die daar onder behandeling staan benaderen voor een cohortstudie, om op die manier de COVID-19 infectie beter in beeld te brengen. Patiënten die besluiten mee te doen aan de studie moeten een digitale vragenlijst invullen, en er wordt bij hen bloed afgenomen om de aanwezigheid van antilichamen vast te stellen. Als dat het geval is, dan wordt er na 6 en na 12 maanden nogmaals bloed afgenomen om te zien lang de antistoffen in het lichaam aanwezig blijven.

Antistoffen

De onderzoekers willen er zo achter komen hoe veel van de MS-patiënten in Nederland met het coronavirus besmet zijn geraakt, en hoe de symptomen zich bij hen ontwikkelen. Daarnaast wil men graag weten wat het effect van verschillende soorten MS-medicatie op de ontwikkeling van het ziektebeeld is, en moet er duidelijkheid komen op de mate waarin MS-patiënten antistoffen opbouwen. Op basis van die kennis kunnen artsen dan betere adviezen geven, bijvoorbeeld over de vraag of MS-patiënten tot de groep extra kwetsbaren behoren en of ze extra beschermingsmaatregelen tegen het virus moeten nemen.

Het onderzoek wordt geleid door neurologen prof. Joep Killestein en dr. Zoe van Kempen.

Meer informatie
Lees ook het persbericht van MS Centrum Amsterdam