Nationale Dementiestrategie: onderzoeksbudget verdubbelt in vier jaar tijd

oktober 2020 Visie Willem van Altena
Rotterdam, 2 april 2018Hugo de Jonge, vice-premier en minister van VWS FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De Nationale Dementiestrategie 2021 -2030 moet de komende jaren voortbouwen op het Deltaplan Dementie, dat dit jaar ten einde is gekomen. In de komende tien jaar wil het Rijk nog meer focus op de aanpak van dementie en meer geld vrijmaken voor onderzoek. Minister Hugo de Jonge van gezondheidszorg presenteerde de plannen onlangs in de Tweede Kamer.

Drie hoofdthema’s

De Dementiestrategie kent drie hoofdthema’s: en daarmee volgt het de drie pijlers van het Deltaplan Dementie. Allereerst meer onderzoek, onder het kopje ‘Dementie de wereld uit’. Het tweede hoofdthema heeft de noemer ‘Mensen met dementie tellen mee’ gekregen en gaat over de transformatie naar een meer dementievriendelijke samenleving. Tot slot is er ‘Steun op maat bij leven met dementie’ waarbij alles draait om de praktijk van zorg en ondersteuning.

Verdubbeld

Daarnaast zijn er vier verbindende thema’s geformuleerd, die bij elk hoofdthema betrokken worden: innovatie, jonge mensen met dementie, internationaal en communicatie. De Dementiestrategie is meer dan alleen een discussiestuk: er wordt ook beleid aan verbonden. Binnen de begroting van VWS is het onderzoeksbudget voor dementie verdubbeld. Over een periode van vier jaar zal dit budget jaarlijks met 2 miljoen euro stijgen van de huidige 8 miljoen euro per jaar naar 16 miljoen vanaf 2024.

De komende jaren staan in het teken van de ontwikkeling van een aantal programma’s. Daarin werkt het Rijk samen met stakeholders zoals regionale dementienetwerken, gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, wetenschappers, kennisinstituten, bedrijfsleven en, niet in de laatste plaats, mensen met dementie en hun naasten.

Officiële aftrap

Op 3 november vindt de officiële aftrap van de Nationale Dementiestrategie plaats tijdens het online Jaarevent Deltaplan Dementie 2020. De titel van de virtuele bijeenkomst die geldt als de afsluiter van het Deltaplan Dementie is ‘De oogst van 8 jaar Deltaplan Dementie: resultaten, impact en vervolg’. Belangstellenden zijn welkom om het event bij te wonen na aanmelding via de link onderaan dit artikel. Mensen kunnen ook dan ook deelnemen aan de inhoudelijke sessies en workshops die op 4 en 5 november online worden gehouden.

Meer informatie

Klik op deze link om het online Jaarevent Deltaplan Dementie bij te wonen op 3 november.

Het kamerstuk over de nieuwe dementiestrategie is via deze link te downloaden.