Neurologen: ‘Fietshelm verkleint risico hersenletsel – gebruik je kop, zet een helm op!’

april 2022 Beter Leven Dominique Vrouwenvelder
Happy young girl cycling.

Op woensdag 20 april 2022 vindt de eerste Landelijke ‘Dag van de Fietshelm’ plaats. Dit initiatief van Artsen voor Veilig Fietsen in samenwerking met het HersenStrijd-fonds en de Hersenstichting moet het belang van de fietshelm onder de aandacht brengen in het licht van hersenschade.

Cijfers van het CBS tonen aan dat er steeds vaker verkeersongelukken zijn waar fietsers bij betrokken zijn. In 2020 was 38% van de verkeersdoden een fietser, dat is meer dan het aantal verkeersdoden dat zich op het moment van het verkeersongeval in de auto bevond (32%). Een derde van alle fietsdoden (74 personen) verongelukte op een e-bike.

Het dragen van een fietshelm verkleint het risico op hersenletsel met wel 60%. Bovendien kan het bij een ongeluk veel leed voorkomen. De kans op ernstig hersenletsel vermindert met 60% bij het dragen van een fietshelm. De kans op dodelijk hersenletsel zelfs met 71%. Met name kwetsbare fietsers zoals kinderen en (oudere) e-bikers hebben profijt bij het dragen van een fietshelm.

Verkeersveiligheid

Volgens het rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020 van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving kan de verplichting van het dragen van een fietshelm bij kinderen tot 12 jaar en voor berijders van elektrische fiets jaarlijks veel dodelijke slachtoffers (circa 45 verkeersdoden, dat is bijna 7% van het totale aantal verkeersdoden per jaar) en enkele duizenden ernstig verkeersgewonden voorkomen. De kosten zijn relatief beperkt in verhouding tot de potentieel bespaarde slachtoffers.

Myrthe Boss, neuroloog bij Ziekenhuis Gelderse Vallei: “Daarom vinden wij het belangrijk dat het dragen van de fietshelm actief wordt gestimuleerd om het risico op hersenletsel te verkleinen, zeker bij kwetsbare fietsers zoals kinderen en E-bikers. Het is ons doel dat het aantal fietsende verkeersslachtoffers aanzienlijk daalt in de komende jaren. Indien dit doel niet bereikt wordt, moet het verplichten van de helm serieus overwogen worden door beleidsmakers. Onze boodschap is: Gebruik je kop, zet een helm op!”

Dag van de Fietshelm

Het doel van de landelijke ‘Dag van de Fietshelm’ is het bewustzijn van fietsers ten opzichte van verkeersveiligheid te vergroten. Hierbij speelt de fietshelm een grote rol. Tijdens deze dag worden door het hele land activiteiten georganiseerd om het gebruik van de fietshelm te promoten.

“De fietshelm komt nog te weinig voor in het Nederlandse straatbeeld. De fietshelm heeft in Nederland een slecht imago”, aldus dr. Marcel Aries, een van de initiatiefnemers achter Artsen voor Veilig Fietsen en neuroloog/intensivist bij het MUMC+. “Wij als fietsland denken dat we kunnen fietsen en een helm niet nodig hebben, maar de cijfers bewijzen het tegendeel. Wij als Artsen voor Veilig Fietsen vinden dat er verandering in moet komen en de verkeersveiligheid van fietsers moet verbeteren.”

‘Gebruik je kop, zet een helm op!’

Neuroloog Boss verloor twee jaar geleden haar moeder aan de gevolgen van ernstig hersenletsel na een ongeluk met de E-bike: “Veel artsen zijn overtuigd van het belang van de fietshelm in de preventie van hersenletsel. We hebben bijna dagelijks te maken met patiënten met hersenletsel en zien de vaak blijvende ernstige gevolgen. We roepen beleidsmakers en politiek op het fietshelm gebruik nu echt te gaan stimuleren.”

Lees meer:

Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg, Alzheimer Centrum Limburg, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht University en VieCuri Medisch Centrum hebben een folder opgesteld over ‘veilig op pad met de e-bike’.

2021.12.13-Folder-e-bike