Nieuwe bestuurssamenstelling NVvN

juli 2022 NVvN Van de redactie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie d.d. 19 mei 2022 werd Carmen Vleggeert-Lankamp benoemd tot nieuwe voorzitter van de NVvN. Daarnaast werden Dennis Buis en Mariam Slot benoemd tot bestuurslid van de NVvN.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Dr. C.L.A.M. Vleggeert-Lankamp, voorzitter
  • Dr. M.P. ter Laak-Poort, secretaris
  • Dr. W.A. Moojen, penningmeester
  • Dr. H. Ardon, lid
  • Dr. mr. D.R. Buis, lid
  • Dr. K.M. Slot, lid
  • Prof. dr. A. van der Zwan, lid