Parkinsonpatiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis dankzij app Parkinsoncoach

februari 2022 Zorg van de Toekomst Willem van Altena
Aging society concept with Asian elderly senior adult women twin sisters using mobile digital tablet application technology for social media network among friends community via internet communication

Het inzetten van apps blijkt op bij steeds meer aandoeningen een prima manier te zijn om patiënten te monitoren zonder dat ze voortdurend naar het ziekenhuis moeten voor periodieke controles. Zo wordt bij het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond) en het Zuyderland Medisch Centrum (Heerlen) gebruik gemaakt van een speciale Parkinsoncoach. De effecten daarvan worden momenteel onderzocht in een wetenschappelijke studie.

Dankzij de Parkinsoncoach, die in samenwerking met het Zuyderland Medisch Centrum door techbedrijf Sananet is ontwikkeld, kunnen patiënten thuis 24 uur per dag bijhouden hoe het met ze gaat, educatiemodules volgen en zo nodig via de app contact opnemen met het ziekenhuis. Dat kan de patiënten op afstand in de gaten houden. De zorg voor de patiënten blijft op peil, maar ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis.

De studie naar het gebruik van de Parkinsoncoach is bedoeld om vast te stellen wat de effecten van de app zijn op de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid ervan. Daarnaast willen de onderzoekers ook weten of de inzet van de app kostenbesparend werkt. Doordat patiënten vragenlijsten bijhouden kan het behandelend ziekenhuis goed in de gaten houden hoe het met een patiënt gaat, en ingrijpen als dat nodig is.

Kennismodules

De SanaCoach Parkinson is een laagdrempelig programma dat voor een groot deel door patiënten zelf wordt onderhouden. Het bevat de volgende componenten: kennismodules, individueel zorgplan, periodieke gezondheidscheck, bewakingsmodule en voorbereidend spreekuur. Door het volgen van zogenaamde kenniskuren doet de patiënt kennis op over (het omgaan met) de ziekte van Parkinson. Daarbij heeft de patiënt de mogelijkheid om het individueel zorgplan in te zien. Dit zorgt voor meer inzicht in de eigen ontwikkeling en voor extra betrokkenheid bij het hele ziekteproces.

In de kennismodules wordt aandacht besteed aan allerlei aspecten van het leven met Parkinson en de verschillende behandelingen. Zo zijn er programma’s rond thema’s als cognitieve achteruitgang of het gebruik van levodopa.

Vragenlijst

Een keer per maand vult de patiënt een gevalideerde vragenlijst in, de periodieke gezondheidscheck. Mocht daaruit blijken dat een patiënt meer klachten heeft dan was verwacht, dan kan de bewakingsmodule door de zorgverlener worden ingezet. De patiënt wordt dan tijdelijk extra in de gaten gehouden, door middel van het wekelijks signaleren en volgen van klachten van de ziekte van Parkinson.

Meer informatie

Lees meer over de Parkinsoncoach op de website van SanaNet.