Philips en Radboudumc slaan handen ineen bij e-Health platform voor Parkinson

januari 2021 Zorg van de Toekomst Walid Mohmand
The hands of a man with Parkinson's disease tremble. Strongly trembling hands of an older man

Artsen van het Radboudumc willen door het opzetten van een online e-Health platform de samenwerking tussen zorgverleners voor patiënten met de ziekte van Parkinson en aanverwante parkinsonismen verbeteren. Om deze reden is een samenwerking aangegaan met Philips. De samenwerking moet voor een meer patiëntgerichte aanpak zorgen en de efficiëntie van behandelingen verbeteren.

Het bieden van zorg aan Parkinsonpatiënten of patiënten met atypische parkinsonismen kan nogal complex verlopen. Aan de ene kant neemt de vraag naar zorg toe naarmate de ziekte voortschrijdt als de patient ouder wordt. Aan de andere kant is niet altijd duidelijk wie de beste zorg biedt. De patiënten staan namelijk vaak onder behandeling van meerdere specialisten, zoals een neuroloog, huisarts, fysiotherapeut en ergotherapeut. Deze zorgverleners werken doorgaans niet samen op een centrale plek, waardoor het lastig wordt om te beslissen waar de patiënt het beste terecht kan als er een specifieke klacht optreedt.

Dossier

Door de lancering van het e-Healthplatform ‘Philips Engage’ wordt de samenwerking tussen deze zorgverleners verbeterd. Het platform belooft te zorgen voor meer aandacht voor patiëntgerichte zorg en de verdere personalisatie hiervan. Het online platform fungeert als een centrale plek waar alle gegevens, het ziekteverloop en de klachten van de patiënten worden bijgehouden in een dossier. Zorgverleners krijgen allen toegang tot de afgeschermde gegevens van patiënten met Parkinson of atypische parkinsonismen. In overleg kunnen zij dan tot een behandelplan komen.

Philips en het Radboudumc zijn positief over de samenwerking. Door gebruik te maken van Philips Engage moet niet alleen de zorg voor patiënten verbeteren maar kunnen ook de zorgkosten omlaag.

Proactieve zorg

Prof. dr. Bas Bloem, neuroloog en onderzoeker aan het Radboudumc, vertelt: “We willen de kwaliteit van leven voor mensen met Parkinson of een parkinsonisme verbeteren. Zo willen we dat mensen met Parkinson en zorgverleners nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Dit geldt ook voor zorgverleners onderling, die samenwerken in een netwerk, maar vanuit verschillende organisaties. Digitale innovaties en e-Health kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Door alle betrokkenen op één plek bij elkaar te brengen bieden we straks een actueel overzicht van het zorgteam en de mogelijkheden om binnen dit team samen te werken. Dit draagt bij aan proactieve zorg, want we werken nu nog vaak te reactief. Uiteindelijk verwachten we zo betere zorg te kunnen leveren zonder dat de kosten toenemen. We willen dat niet alleen voor onze eigen regio maar ook voor andere regio’s in Nederland en zelfs internationaal. Daarom zijn we erg blij met de samenwerking met Philips.”

Arjan Karens, General Manager bij Philips, stemt daarmee in. “Wij zijn al jaren overtuigd van het belang van e-Health en digitalisering bij het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg en in het bijzonder van multidisciplinaire netwerkzorg. Deze samenwerking is voorafgaand aan COVID-19 tot stand gekomen om de zorg voor mensen met Parkinson te verbeteren. We hopen het belang en de kracht van e-Health met dit project te kunnen laten zien zodat ook meer regionale of landelijke zorgnetwerken van ziekenhuizen, eerstelijnszorg en wijkverpleging aan de slag gaan om de zorg voor patiënten en zorgverleners te verbeteren”.

Bron

Lees het persbericht van Philips en Radboudumc.