Plaatselijke verdoving of algehele narcose: geen effect op dementierisico

januari 2021 Medisch onderzoek Willem van Altena

Zorgt een totale narcose voor een groter risico op dementie? Met die vraag worstelen veel ouderen, die op het punt staan een operatie te ondergaan. Misschien dat een recent in vakblad Journal of the American Geriatrics Society gepubliceerde studie voor enige geruststelling kan zorgen. Volgens Canadese onderzoekers is er geen verband tussen het soort narcose en het risico op dementie.

In de studie keken de onderzoekers naar gegevens uit de periode tussen april 2007 en april 2011 van 7.499 mensen van 66 jaar en ouder uit de Canadese provincie Ontario, die geen dementie hadden, en die een operatie moesten ondergaan onder totale narcose of plaatselijke verdoving. Het ging daarbij om mensen die niet eerder geopereerd waren. De geïncludeerde personen werden maximaal 5 jaar gevolgd, en in die tijd bleek er geen aanwijsbaar verband te zijn tussen de kans op het ontwikkelen van dementie en het type narcose dat mensen ondergaan hadden. Ook de leeftijd op het moment van operatie speelde geen rol.

Verder onderzoek

De onderzoekers bevelen wel verder onderzoek aan om vast te stellen of het ondergaan van een operatie in het algemeen een risicofactor voor dementie kan zijn.

Referentie

Velkers, C., Berger, M., Gill, S.S., Eckenhoff, R., Stuart, H., Whitehead, M., Austin, P.C., Rochon, P.A. and Seitz, D. (2021), Association Between Exposure to General Versus Regional Anesthesia and Risk of Dementia in Older Adults. J Am Geriatr Soc. https://doi.org/10.1111/jgs.16834