Podcast met Kitty Harrison over het belang van de Nederlandse MS-database

oktober 2021 ECTRIMS 2021 Willem van Altena
Close up of Doctor is showing medical analytics data, Medical technology concept

In deze podcast geeft verpleegkundig specialist Kitty Harrison (Tergooi Ziekenhuis, Hilversum) toelichting bij de Nederlandse MS-databank. Ze vertelde tijdens ECTRIMS over de gegevens die in deze databank worden verzameld en wat het doel is van deze dataverzameling. Ook licht ze toe hoe deze databank de zorg voor MS-patiënten kan verbeteren.