Podcast over diagnostische onderverdeling van centrale aandoeningen gekenmerkt door hypersomnolentie

juli 2022 EAN 2022 Jeroen Beekwilder

Centrale aandoeningen gekenmerkt door hypersomnolentie worden traditioneel onderverdeeld in narcolepsie type 1, narcolepsie type 2 en idiopathische hypersomnie. Drs. Jari Gool (SEIN Heemstede, Amsterdam UMC en LUMC) onderzocht de kenmerken van meer dan 1000 patiënten met behulp van machine learning en kwam tot een andere indeling.

Referentie

Gool J. Unsupervised clustering of central hypersomnolence disorders enables data-driven phenotyping. Gepresenteerd tijdens EAN 2022.