Positieve tussentijdse resultaten aangekondigd in fase II-onderzoek naar leuko-encefalopathie medicijn

november 2023 Farmanieuws Willem van Altena
Neuron cells system - 3d rendered image of Neuron cell network on black background. Hologram view interconnected neurons cells with electrical pulses. Conceptual medical image. Glowing synapse. Healthcare concept.

Het Amerikaanse farmabedrijf Vigil Neuroscience Inc. heeft positieve tussentijdse gegevens bekendgemaakt uit een fase II proof-of-concept klinische studie van een monoklonaal antilichaam om mensen te behandelen die lijden aan leuko-encefalopathie met axonale sferoïden en gepigmenteerde gliacellen (ALSP).

IGN!ITE

Tussentijdse gegevens van de IGN!TE-studie, waarin zes deelnemers werden geanalyseerd na 6 maanden behandeling met 20 mg/kg iluzanebart (VGL101), toonden gunstige veiligheids-, verdraagbaarheids- en farmacokinetische profielen, evenals positieve farmacologische activiteit op basis van sCSF1R- en osteopontine-niveaus bij een dosis van 20 mg/kg, beide in lijn met eerder gerapporteerde fase 1-gegevens bij gezonde vrijwilligers, volgens een verklaring van het bedrijf.

De onderzoekers observeerden ook positieve veranderingen na 6 maanden op MRI en neurofilament lichte (NfL) biomarkers van ziekteprogressie bij individuele patiënten met ALSP.

De open-label proof-of-concept studie zal uiteindelijk iluzanebart evalueren bij ongeveer 15 patiënten met symptomen van ALSP die ook een bevestigde CSF1R-genmutatie hebben. Deelnemers zullen een IV-infusie van iluzanebart krijgen met een dosis van 20 mg/kg of 40 mg/kg ongeveer elke 4 weken gedurende 1 jaar.

Vigil verwacht in de tweede helft van 2024 aanvullende gegevens uit de IGN!TE-studie vrij te geven, inclusief resultaten voor deelnemers in zowel de 20 mg/kg als 40 mg/kg cohorten op 6 maanden.

Over VGL101

VGL101 is een volledig menselijk monoklonaal antilichaam dat gericht is op het menselijke ‘triggering receptor expressed on myeloid cells 2’ (TREM2), dat verantwoordelijk is voor het handhaven van de functie van microgliale cellen. Men gelooft dat een tekort aan TREM2 een drijvende kracht is achter bepaalde neurodegeneratieve ziekten. VGL101 bevindt zich in de ontwikkelingsfase voor zeldzame microgliopathieën, zoals ALSP, evenals andere neurodegeneratieve ziekten waarvoor wordt aangenomen dat een tekort aan TREM2 en/of microgliacellen een sleutelrol speelt in het ziekteverloop.

Over ALSP

ALSP is een zeldzame, erfelijke, autosomaal dominante neurologische ziekte met een hoge penetrantie. Het wordt veroorzaakt door een mutatie in het CSF1R-gen en treft naar schatting 10.000 mensen in de VS, met een vergelijkbare prevalentie in Europa en Japan. De ziekte manifesteert zich doorgaans bij volwassenen in hun veertiger jaren, wordt gediagnosticeerd via genetische tests en vastgestelde klinische/radiologische criteria, en wordt gekenmerkt door cognitieve stoornissen, neuropsychiatrische symptomen en motorische beperkingen. Deze symptomen vertonen doorgaans een snelle progressie, met een gemiddelde levensverwachting van ongeveer zes tot zeven jaar na de diagnose, wat aanzienlijke ziektelast veroorzaakt voor patiënten en hun verzorgers. Momenteel zijn er geen goedgekeurde therapieën voor de behandeling van ALSP.

Bronnen

Persbericht Vigil Neuroscience Inc.