Satralizumab bij neuromyelitis optica leidt ook op langere termijn tot minder (ernstige) relapsen en ziekteprogressie

oktober 2021 ECTRIMS 2021 Marjolein Haakman-Groot
Ingo Kleiter

Satralizumab is een subcutaan toegediende IL-6-receptor-antagonist, waarvan eerder is aangetoond dat deze een significant reducerend effect heeft op het aantal relapsen van neuromyelitis optica (NMO)-patiënten.1 De effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van satralizumab werden onderzocht in twee fase III-studies: SAkuraSky, waarbij satralizumab in combinatie met immunosuppressieve therapieën (IST) werd toegediend, en SAkuraStar, waarbij NMO-patiënten satralizumab-monotherapie ontvingen.2,3 Tijdens ECTRIMS 2021 werden de resultaten van de extensiestudie van deze twee studies toegelicht door dr. Ingo Kleiter (Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Duitsland).4

Bij circa twee derde van de NMO-patiënten worden antilichamen tegen aquaporine-4 (AQP4-IgG) aangetroffen.3 Zowel SAkuraSky als SAkuraStar includeerde alleen NMO-patiënten die AQP4-IgG-seropositief (AQP4-IgG+) waren. De SAkuraSky-studie startte met een dubbelblinde fase waarin patiënten 1:1 werden gerandomiseerd naar behandeling met satralizumab (120 mg) plus IST, of placebo plus IST. De SAkuraStart-studie startte met een dubbelblinde fase waarin patiënten 2:1 werden gerandomiseerd naar satralizumab (120 mg) of placebo. Wanneer een patiënt een relaps doormaakte in een placebo-arm, werd deze patiënt naar de open-label-extensiestudie overgeplaatst en ontving hij daarna de satralizumab-behandeling. De follow-upperiode werd bepaald vanaf de eerste behandeling met satralizumab tot en met de cut-off op 22 februari 2021. Eindpunten waren relapsen vastgesteld door de onderzoeker, ernstige relaps waarbij de relaps was geassocieerd met een EDSS-scoreverhoging van 2 punten of meer, en voortdurende EDSS-verslechtering die was gedefinieerd als een stijging in de EDSS-score die 24 weken of langer aanhield.

Duurzame eliminatie relapsen bij gros patiënten

In totaal werden 111 AGP4-IgG+ NMO-patiënten geïncludeerd in de studie, die allen minstens één dosis satralizumab hadden ontvangen. Deze patiënten waren gemiddeld 42 jaar oud in SAkuraSky (n=49) en 44 jaar in SAkuraStar (n=62). Het aantal mannen en vrouwen was gelijk. Het aandeel Aziatische mensen was in SAkuraSky hoger (53%) dan in SAkuraStar (16%). Patiënten ontvingen satralizumab in SAkuraSky voor mediaan 4,4 jaar (bereik: 0,1-7,0) en 4,0 jaar in SAkuraStar (bereik: 0,1-6,0). Uit de analyse van de langetermijnresultaten bleek dat de effectiviteit van satralizumab duurzaam was. Na 192 weken (3,7 jaar) was 71-73% van de patiënten behandeld met satralizumab nog altijd relapsvrij.

Relapsvrije overleving (SAkuraStar)

De jaarlijkse relapsfrequentie was 0,21 in SAkuraSky en 0,20 in SAkuraStar, waarbij de jaarlijkse relapsfrequentie tussen jaar 1 en 4 wisselde tussen de 0,02 en 0,20. Daarnaast werd gezien dat 90-91% geen ernstige relaps doormaakte in de 192 weken en bleef 86-90% van de patiënten vrij van voortdurende EDSS-verslechtering op week 192.

Ernstige relapsvrije overleving (SAkuraStar)

Daarnaast bleek het bijwerkingenprofiel gunstig, met geen nieuwe veiligheidssignalen.

Dr. Kleiter concludeerde uit deze data dat de behandeling van neuromyelitis optica met satralizumab, al dan niet in combinatie met immuunsuppressie, op lange termijn leidt tot een afname in het aantal (ernstige) relapsen en ziekteverslechtering voorkomt met een follow-up tot bijna 4 jaar.

Referenties

  1. European Medicines Agency. Enspryng-satralizumab.
  2. Yamamura T, Kleiter I, Fujihara K, et al. Trial of satralizumab in neuromyelitis optica spectrum disorder. New England Journal of Medicine 2019;381:2114-24.
  3. Traboulsee A, Greenberg BM, Bennett, J. L., Szczechowski, L., Fox, E., Shkrobot, S., … & Weinshenker, B. G. (2020). Safety and efficacy of satralizumab monotherapy in neuromyelitis optica spectrum disorder: a randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled phase 3 trial. The Lancet Neurology 2020;19:402-12.
  4. Kleiter I. Long-term efficacy of satralizumab in aquaporin-4-IgG-seropositive neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD): Results from the open-label extension periods of SAkuraSky and SAkuraStar. Gepresenteerd tijdens ECTRIMS 2021; abstract P024.

Bron foto: https://cony2020.comtecmed.com/ingo-kleiter/