Slaapstoornissymptomen verhogen mogelijk het risico op beroerte

juni 2023 Preventie Willem van Altena

Symptomen van slaapstoornissen komen veel voor en kunnen belangrijke beïnvloedbare risicofactoren voor beroerte zijn. De INTERSTROKE studie onderzocht de associatie tussen een spectrum van slaapstoornissen symptomen en het risico op een acute beroerte in een internationale setting.

De INTERSTROKE studie is een internationale case-control studie van patiënten met een eerste acute beroerte en controles gematcht op leeftijd (±5 jaar) en geslacht. Slaapsymptomen in de voorgaande maand werden beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Voorwaardelijke logistische regressie schatte de associatie tussen slaapstoornissen en acute beroerte, uitgedrukt als oddsratio’s (OR’s) en 95%-BI’s. Het primaire model werd aangepast voor leeftijd, beroep, burgerlijke staat en de gemodificeerde Rankin-schaal bij baseline, waarbij de daaropvolgende modellen werden aangepast voor potentiële mediatoren (gedrags-/ziekterisicofactoren).

Associatie met meerdere symptomen

In totaal werden 4.496 gematchte deelnemers geïncludeerd, waarvan er 1.799 een ischemische beroerte hadden doorgemaakt en 439 een intracerebrale bloeding. Korte slaap (<5 uur: OR [95%-BI]: 3,15 [2,09-4,76]), lange slaap (>9 uur: OR [95%-BI]: 2,67 [1,89-3,78]), verminderde slaapkwaliteit (OR [95%-BI]: 1,52 [1,32-1,75]), moeite met inslapen (OR [95%-BI]: 1,32 [1,13-1,55]) of slaap vasthouden (OR [95%-BI]: 1,33 [1,15-1,53]), ongepland dutten (OR [95%-BI]: 1,48 [1,20-1,84]), langdurig dutten (>1 uur: OR [95%-BI]: 1,88 [1,49-2,38]), snurken (OR [95%-BI]: 1,91 [1,62-2,24]), snuiten (OR [95%-BI]: 2,64 [2,17-3,20]), en ademstilstand (OR [95%-BI]: 2,87 [2,28-3,60]) waren allemaal significant geassocieerd met een verhoogde kans op een acute beroerte in het primaire model.

Een afgeleide obstructieve slaapapneuscore van 2-3 (2,67, 2,25-3,15) en cumulatieve slaapsymptomen (>5: 5,38, 4,03-7,18) waren ook geassocieerd met een significant verhoogde kans op een acute beroerte, waarbij de laatste een getrapte associatie vertoonde. Na een uitgebreide correctie bleef de significantie gehandhaafd voor de meeste symptomen (afgezien van moeite met in slaap komen/blijven en ongepland dutten), met vergelijkbare bevindingen voor beroerte subtypes.

Conclusie

De onderzoekers stelden vast dat slaapstoornis-symptomen veel voorkwamen en geassocieerd waren met een verhoogd risico op een beroerte. Deze symptomen kunnen een marker zijn van een verhoogd individueel risico, maar kunnen ook onafhankelijke risicofactoren vertegenwoordigen. Verder klinisch onderzoek is zinvol om de effectiviteit van slaapinterventies bij het voorkomen van beroertes te bepalen.

Referentie

Mc Carthy CE, Yusuf S, Judge C, et al. Sleep patterns and the risk of acute stroke: results from the INTERSTROKE international case-control study. Neurology 2023;100:e2191-203.