Snurken kan niet alleen zorgen voor overlast maar brengt ook een groter risico op hersenachteruitgang

september 2023 Medisch onderzoek Willem van Altena
Happy and healthy senior man sleeping deeply on his left side without snoring

Mensen die snurken, kunnen hun hersengezondheid schaden en het verouderingsproces van de hersenen versnellen door zichzelf te beroven van diepe slaap, aldus onderzoekers van de Faculteit Geneeskunde aan de Universiteit van Paris-Cité in Parijs. Vaktijdschrift Neurology publiceerde recentelijk dit onderzoek.

Luid snurken en belemmerde ademhaling, vaak veroorzaakt door slaapapneu, kunnen leiden tot een grotere kans op het vertonen van tekenen van een beroerte, de ziekte van Alzheimer of algemene cognitieve achteruitgang.

Witte stof

Kleine laesies in de hersenen, bekend als witte stof hyperintensiteiten, zijn biomarkers die de gezondheid van de hersenen aangeven. Deze laesies komen meer voor naarmate mensen verouderen, of wanneer sprake is van ongecontroleerde hoge bloeddruk. Studiedeelnemers met ernstige slaapapneu hadden meer van deze witte stof hyperintensiteiten dan degenen met milde of matige aandoeningen en vertoonden een afname in de integriteit van de axonen van de hersenen die zenuwcellen met elkaar verbinden.

Diepe slaap is een van de beste indicatoren van slaapkwaliteit, en het onderzoek ontdekte dat bij elke 10% afname van diepe slaap, de witte stof hyperintensiteiten toenamen, wat equivalent is aan 2,3 jaar veroudering van de hersenen. Dezelfde 10% afname van diepe slaap werd ook geassocieerd met een afname van de integriteit van de axonen, en deze afname was vergelijkbaar met het effect van de hersenen die 3 jaar ouder leken.

Groter risico

De onderzoekers constateren dat een afname van diepe slaap tesamen met ernstig slaapapneu geassocieerd kan worden met een grotere hoeveelheid afwijkingen in het witte hersenweefsel bij voornamelijk cognitief onbeschadigde oudere volwassenen, wat kan bijdragen aan een groter risico op cognitieve achteruitgang, dementie en beroertes.

Referentie

Diego Z. Carvalho, Stuart J. McCarter, Erik K. St Louis, et al. Association of Polysomnographic Sleep Parameters With Neuroimaging Biomarkers of Cerebrovascular Disease in Older Adults With Sleep Apnea. Neurology Jul 2023, 101 (2) e125-e136; DOI: 10.1212/WNL.0000000000207392