Subsidies voor twee onderzoeken in Erasmus MC rond ziekte van Alzheimer

januari 2022 Medisch onderzoek Willem van Altena

Met een toenemende vergrijzing is dementie een aandoening die sterk in opmars is. Daarom vindt er veel wetenschappelijk onderzoek plaats naar dementie en de ziekte van Alzheimer, bijvoorbeeld naar de oorzaak ervan en naar manieren om de ziekte in een vroeg stadium of zelfs een voorstadium al vast te stellen. In december 2021 ontvingen twee onderzoekers van de afdeling Epidemiologie van Erasmus MC in Rotterdam, Mohsen Ghanbari en Daniel Bos, subsidies voor hun onderzoek naar alzheimer.

Eiwithuishouding

Moleculair epidemioloog Mohsen Ghanbari krijgt een beurs van 100.000 euro van Alzheimer Nederland om de rol van non-coderend DNA bij het ontstaan van alzheimer te onderzoeken. Het DNA bestaat voor 98% uit non-coderend DNA, waar zich geen genen bevinden. Lange tijd werd dat non-coderend DNA als overbodig gezien, maar meer en meer wordt duidelijk dat dit DNA een grote rol speelt in de eiwithuishouding, en dat heeft mogelijk ook implicaties voor het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer.

Specifiek wil Ghanbari micro-RNA’s (miRNA’s) onderzoeken, een onderdeel van het non-coderende DNA. Door bij dementerende ouderen te kijken wat de levels van bepaalde miRNA’s zijn, probeert Ghanbari nieuwe biomarkers voor alzheimer te vinden, die het mogelijk maken de ziekte in een vroeg stadium te herkennen, of zelfs te voorspellen.

Vaataandoeningen

Een tweede onderzoek, door dr. Daniel Bos, richt zich op de manier waarop vaataandoeningen inwerken op de ontwikkeling van alzheimer. Hij ontving een beurs van 360.000 dollar van het Amerikaanse Cure Alzheimer’s Fund. Dat vasculaire aandoeningen een risicofactor voor dementie vormen was al enige tijd bekend, maar het mechanisme achter de associatie tussen vaataandoeningen en alzheimer is nog niet duidelijk. Bos zal vooral onderzoek plegen naar de meest voorkomende vaataandoening, arteriosclerose. Door gebruik te maken van de nieuwste scantechnologie (een combinatie van CT-scans, PET-scans en MRI) wil hij de bloedvaten in de hersenen beter in kaart brengen en zoeken naar vroege tekenen van Alzheimer. Vooral de aanwezigheid en ernst van amyloid-β afzettingen in de hersenen zullen bestudeerd worden. Bos hoopt dat nieuwe inzichten op dat gebied, gecombineerd met wat bekend is over de effecten van leefstijl, genetica en andere risicofactoren zullen leiden tot nieuwe therapeutische en preventieve strategieen. Mogelijk kan een nieuwe aanpak van arteriosclerose leiden tot minder alzheimer en dementie.

Meer informatie

Lees verder op de website Amazing Erasmus.