Symptomen angststoornissen nemen af naarmate er intensiever wordt bewogen

november 2021 Medisch onderzoek Willem van Altena
Mental disorder, finding answers, confusion concept. Woman suffering from depression, closing face with palms in despair, girl trying to solve complex problems. Simple flat vector. Stress at work

Volgens Zweedse wetenschappers kunnen lichamelijke oefeningen de symptomen van angst onderdrukken, zelfs als het om chronische angststoornissen gaat. Dat is de conclusie uit een studie die recent werd gepubliceerd in het Journal of Affective Disorders.

Voor het onderzoek werden 286 patiënten met angststoornissen onderzocht uit Gotenburg en omgeving. De helft van deze patiënten had tien jaar of meer ervaring met de stoornis. De mediane leeftijd was 39 jaar en het merendeel (70%) was vrouw.

Drie sessies per week

De patiënten werden gerandomiseerd ingedeeld om beweegsessies in groepen te doen gedurende 12 weken, ofwel met gematigde intensiteit of met hoge intensiteit. Een controlegroep werd alleen voorzien van het standaardadvies aangaande lichaamsbeweging volgens de Zweedse normen. De deelnemers kregen drie keer per week een groepssessie van 60 minuten aangeboden onder leiding van een fysiotherapeut. Zo’n sessie bestond uit een mengeling van cardio-oefeningen en gewichtstraining.

Na 12 weken bleken de meeste deelnemers aan zowel het matig intensieve als het hoog intensieve programma beduidend minder angst te ervaren. Dat gold zelfs voor degenen die leden aan chronische angsten.

Significant verband

Bij de mensen die matig-intensieve oefeningen deden verbeterden de angstsymptomen met een factor 3,62. Bij de groep die een intensiever programma afwerkte was dat 4,88. Hoofdauteur Malin Henriksson, doctoraalstudent aan de Sahlgrenska Academie van de universiteit van Gotenburg: “Er was een significant verband te zien tussen de intensiteit van de oefeningen en de afname van angstsymptomen.”

Eerdere soortgelijke studies hadden al symptoomverbetering als gevolg van fysieke activiteit vastgesteld bij depressie. Maar er was nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor het effect van fysieke activiteit bij angststoornissen.

Bijwerkingen

De gebruikelijke behandeling van angststoornissen bestaat uit gedragstherapie en psychotropische medicatie. Maar die geneesmiddelen gaan vaak gepaard met bijwerkingen, en lang niet alle patienten met een angststoornis reageren op die medicatie. Daarnaast zijn er in Zweden, maar ook in Nederland vaak lange wachtlijsten voor gedragstherapie.

Mede-auteur is prof. Maria Åberg. Zij stelt vast: “Behandelaren van angststoornissen hebben behoefte aan behandelingen die maatwerk leveren, eenvoudig voorgeschreven kunnen worden en weinig bijwerkingen kennen. Ons modelprogramma van 12 weken kan een effectieve behandeling van angststoornissen zijn en zou vaker voorgeschreven moeten worden aan mensen met angsten.”

Referentie

Henriksson M, Wall A, Nyberg J, Åberg M. et al. Effects of exercise on symptoms of anxiety in primary care patients: A randomized controlled trial. J Affect Disord. 2021 Oct 10;297:26-34. doi: 10.1016/j.jad.2021.10.006. Epub ahead of print. PMID: 34644619.