The New England Spinal Metastasis Score blijkt zeer effectieve voorspeller van 1-jaars mortaliteit bij spinale metastasen

juni 2021 Kliniek in Praktijk Marjolein Haakman-Groot

Editor’s pick van dr. Dennis Buis, neurochirurg, Amsterdam UMC

Bij circa 25-75% van de patiënten met een systemische vorm van kanker komen spinale metastasen voor. Vaak gaat het hierbij om wervelmetastasen, maar bij een klein deel van deze patiënten (circa 1%) blijven deze metastasen niet beperkt tot het wervellichaam, maar ontstaan spinale epidurale metastasen (SEM).1 Hierbij groeit de metastase door naar de epidurale ruimte en kan compressie ontstaan van het ruggenmerg en zenuwwortels. SEM kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven van de patiënten, door het ontstaan van neurologische uitvalsverschijnselen. Ook de meer voorkomende wervelmetastasen kunnen tot een verminderde kwaliteit van leven leiden door klachten als uitstralende pijn (vaak naar de rug) en/of neurologische uitval.2 Deze metastasen zijn ook geassocieerd met een kortere levensverwachting.

‘The New England Spinal Metastasis Score’ (NESMS) is ontwikkeld als een intuïtieve en toegankelijke prognostische tool waarbij de overleving van patiënten met spinale metastasen kan worden voorspeld. Deze tool is ontwikkeld tijdens een samenwerking van verschillende academische medische centra in New England (Verenigde Staten).3 Voor de NESMS-bepaling worden tumorkarakteristieken en de tumorlast bepaald, het ambulatoir functioneren en de serum albumineniveaus. De NESMS-score kan tussen 0 en 3 liggen, waarbij patiënten met een score van 3 de hoogste levensverwachting hebben door gunstige tumorkarakteristieken, doordat zij zich onafhankelijk kunnen voortbewegen en door een hoog serum albumineniveau. Patiënten met een NESMS-score van 0 zouden de meest ongunstige prognose hebben.

Validatie New England Spinal Metastasis Score

Onderzoeker dr. Andrew Schoenfeld zette met zijn collega’s een longitudinale studie op om prospectief de NESMS te valideren.3 In de studie werden 180 volwassen patiënten opgenomen die behandeling zochten voor spinale gemetastaseerde ziekte (ongeacht type metastase). De primaire uitkomst van de studie was 1-jaars mortaliteit en het secundaire eindpunt mortaliteit op enig moment na start van de studie.

Sterk voorspellende waarde NESMS

Tijdens de studie overleden 101 van de patiënten (56%) met spinale metastasen binnen 1 jaar na inclusie in de studie. Hierbij bleek dat patiënten die een NESMS-score van 2 behaalden een significant grotere kans op mortaliteit hadden in vergelijking met score 3 (odds ratio [OR]: 7,04; 95%-BI: 2,47-20,08). Hetzelfde gold voor patiënten met score 1, zij hadden een meer dan 30 keer zo groot risico om te overlijden ten opzichte van patiënten met een score van 3 (OR: 31,30; 95%-BI: 8,82-111,04). Alle patiënten met een NESMS-score van 0 overleden in het 1e jaar na inclusie. Vergelijkbare effecten werden gezien bij de 6-maands overleving en algehele overleving (zie Figuur 1).

Figuur 1. Algehele overleving (‘overall survival’, OS) van patiënten met spinale metastasen (n=180) met verschillende NESMS-scores, waarbij 0 de meest ongunstige prognose voorspelt en 3 de beste prognose.
Bron: aangepast van Schoenfeld et al.

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat de ‘New England Spinal Metastasis Score’ een sterk voorspellende waarde heeft wat betreft de 1-jaars mortaliteit van patiënten met spinale metastasen. Alle patiënten met score 0 overleden in het 1e jaar en patiënten met score 1 vertoonden een meer dan 30 keer zo grote kans om te overlijden in vergelijking met patiënten met score 3. Dit onderzoek onderstreept daarom de toegevoegde waarde van de NESMS, die mogelijk kan worden ingezet bij bepalen van mogelijke behandelingen van deze patiënten en opstellen van behandelbeleid.

Referenties

  1. Integraal Kankercentrum Nederland. Spinale epidurale metastasen, landelijke richtlijn met regionale toevoegingen, versie 1.1.
  2. Federatie Medisch Specialisten. Wervelmetastasen.
  3. Brigham Health. An evidence-based scoring system for patients with metastatic spine cancer.
  4. Schoenfeld AJ, Ferrone ML, Schwab JH, et al. Prospective validation of a clinical prediction score for survival in patients with spinal metastases: The New England Spinal Metastasis Score. The Spine Journal 2020;20.