Ultrasoon geluid mogelijk nieuwe behandeloptie voor parkinsonpatiënten

maart 2021 Zorg van de Toekomst Walid Mohmand
cropped view of senior man playing with puzzles

Parkinsonpatiënten ervaren steeds meer bewegingsklachten naarmate de ziekte vordert. Toenemende motorische symptomen vormen een grote barrière in het dagelijks leven van parkinsonpatiënten. Medicatie of andere ingrepen hebben daarbij niet altijd succes. Onderzoekers van de Uniaversity of Virginia (USA) beweren dat ultrasoon geluid mogelijk een alternatieve, niet-invasieve behandeloptie vormt voor parkinsonpatiënten die geen chirurgische ingreep kunnen of willen ondergaan. Ook zou het baat kunnen bieden aan parkinsonpatiënten met ernstige motorische symptomen.

Asymmetrische symptomen

Focused ultrasound is een niet-invasieve techniek waarbij ultrasone golven het lichaam worden ingezonden. Artsen krijgen hiermee de mogelijkheid om verstoorde hersencircuits te verbreken of ongewenst weefsel te vernietigen. Onderzoekers Jeff Elias en Binit Shah hebben in samenwerking met Spaanse Centro Integral de Neurociencias de effectiviteit van focused ultrasound onderzocht bij parkinsonpatiënten met asymmetrische symptomen. Bij asymmetrische symptomen zijn de motorische klachten bij parkinsonpatiënten aan één zijde van het lichaam ernstiger dan aan de andere. Een gerandomiseerde, dubbelblinde studie werd opgezet waar 40 vrijwilligers aan deelnamen. 27 deelnemers werden behandeld met focused ultrasound en de overige 13 kregen een placebobehandeling. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 57 jaar.

Bijwerkingen

Voor en na de behandeling werden de deelnemers gevraagd om de ernst van hun symptomen op een schaal van 1-44 aan te geven. De groep die met focused ultrasound werd behandeld gaf een verbetering aan van 10 punten. De placebogroep gaf slechts een verbetering aan van 2 punten. Naast de effectiviteit werd ook gekeken naar de veiligheid van de focused ultrasound techniek. Er werden wel bijwerkingen geregistreerd: sommigen kregen last van onvrijwillige bewegingen, spierzwakte en spraakverstoring. Deze bijwerkingen waren bij meeste deelnemers tijdelijk van aard maar zes participanten hadden er een jaar later nog steeds last van.

Goedgekeurd

Er zijn wel additionele grote studies nodig zijn om de mogelijke positieve effecten van focused ultrasound bij parkinsonpatiënten verder in kaart te brengen. Het huidige onderzoek omvatte weinig deelnemers. In de toekomst zijn er studies nodig met meer deelnemers die over langere tijd onderzocht worden met de nieuwe techniek. Het onderzoek van de University of Virginia heeft er wel toe geleid dat behandeling met focused ultrasound door de FDA is goedgekeurd voor behandeling van tremor. Volgens Shah heeft de ziekte van Parkinson meer impact op het leven van parkinsonpatiënten dan enkel tremor, maar vormt de nieuwe behandeloptie wel een grote stap voorwaarts in het verbeteren van de kwaliteit van het leven. Momenteel is er een onderzoek gaande of focused ultrasound toegepast kan worden bij andere aandoeningen, zoals epilepsie en borstkanker.

Meer informatie

Lees meer op de website van de University of Virginia.