Amerikaanse startup ontwikkelt apparaatje dat beroerte binnen een kwartier kan herkennen

januari 2022 Zorg van de Toekomst Willem van Altena
Medical illustration of a brain with stroke symptoms

Een klein draagbaar apparaatje –wearable- kan een beroerte mogelijk al binnen een kwartier vaststellen. De Amerikaanse tech-startup Neuralert ontwikkelde een wearable die in staat is om armbewegingen te analyseren. Het is vooral bedoeld voor ziekenhuispatiënten die een beroerte krijgen. Paradoxaal genoeg is een beroerte juist in het ziekenhuis soms moeilijk op tijd te herkennen

Een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) gaat gepaard met een aantal herkenbare symptomen. Niet voor niets wordt het ezelsbruggetje ‘BE FAST’ vaak gebruikt (‘wees snel’). Het is een acroniem voor Balance, Eyes, Face, Arms, Speech, Time (Evenwicht, ogen, gezicht, armen, spraak, tijd). Verlamming van een gezichtshelft, moeite met spreken en problemen met het bewegen van een arm kunnen doorgaans snel worden herkend. Dat is belangrijk, want als het om een beroerte gaat is tijd een allesbepalende factor. Geschat wordt dat elke 10 minuten dat het duurt voordat een beroerte medisch behandeld wordt een patiënt 8 weken gezond leven kan kosten. Elke minuut voordat de behandeling start sterven er 2 miljoen hersencellen.

Maar een groep patiënten loopt het risico op een ‘onzichtbare’ beroerte. Ongeveer 17% van alle beroertes treft mensen die al in het ziekenhuis liggen, met name op de intensive care. Hoewel deze patiënten omringd door zorgmedewerkers en medische apparatuur zijn, is een beroerte bij deze mensn veel moeilijker te herkennen. De gebruikelijke symptomen (gezicht, spraak en armen) zijn immers veel moeilijker te zien wanneer iemand een ademmasker draagt en op de buik ligt.

Een studie in de V.S. had al aangetoond dat het gemiddeld 5 uur kan duren voordat een CVA bij een ziekenhuispatiënt wordt vastgesteld, en een studie uit Canada kwam zelfs uit op 10 uur. Langdurige, soms blijvende hersenschade is haast altijd het gevolg als het zo lang duurt voordat een CVA wordt opgemerkt. Reden voor neuroloog dr. Steven Messé van de universiteit van Pennsylvania om op zoek te gaan naar een oplossing en vond die in de armfunctie. Asymmetrie van de armbewegingen is een van de voornaamste symptomen van een beroerte, en Messé vroeg zich af of er mogelijk een wearable ontwikkeld kon worden die dat signaal kon herkennen.

Dominante arm

Het idee was op zich niet nieuw en er waren eerdere pogingen geweest om een CVA-monitor op basis van analyse van de armbewegingen te ontwikkelen. Maar die slaagden er niet in om rekening te houden met het volkomen normale fenomeen dat bij veel mensen de ene arm dominanter is dan de andere, bijvoorbeeld bij het eten of het vasthouden van de telefoon. Veel van de asymmetriemeldingen bleken dus loos alarm te zijn. Maar een algoritme dat door James Weimer, een ingenieur ontwikkeld werd slaagde erin om de asymmetrische bewegingen accurater te interpreteren en het aantal vals-positieve meldingen terug te brengen.

In 2019 werd in een eerste studie het algoritme ingezet bij 200 ziekenhuispatiënten die een cardiovasculaire operatie hadden ondergaan en daardoor een verhoogd risico op een CVA hadden, en deze data werd gebruikt op het algoritme te verbeteren. In 2021 werd het algoritme verder verfijnd aan de hand van een andere groep patiënten, en werd de detectietijd teruggebracht tot een kwartier. Uiteindelijk leidde dit tot de creatie van de Neuralert. De makers stellen dat hun vinding 65% van alle beroertes binnen een half uur kan detecteren, en dat 94% van alle beroertes binnen 80 minuten wordt opgemerkt; altijd nog veel sneller dan de 5 tot 10 uur die gebruikelijk zijn.

Vals alarm

De Neuralert is een klein zwart apparaatje dat aan de pols van de patiënt bevestigd wordt. Vervolgens monitort het de armbewegingen van de patiënt. Als de Neuralert op grond van het algoritme denkt dat een patiënt een beroerte heeft wordt een automatisch waarschuwingssignaal naar de mobieltjes van verplegenden gestuurd, die meteen kunnen checken wat er aan de hand is. Bijbehorende software geeft extra informatie. Binnenkort wordt het apparaatje uitgebreid met bluetooth waarmee het communiceert met de ziekenhuismonitor en zelfs het elektronisch patiëntendossier. De studies met de Neuralert lieten zien dat het apparaatje gemiddeld eenmaal daags een vals alarm afgeeft. Ter vergelijking: een hart-longmonitor geeft tot wel drie keer per dag een loos alarm.

De volgende stap voor Neuralert is de procedure om goedkeuring van de FDA te kunnen verkrijgen, die binnenkort van start moet gaan. Om tot die goedkeuring te komen moeten eerst klinische studies plaatsvinden waarbij vergeleken wordt hoe accuraat de Neuralert wearables zijn in het herkennen van een CVA bij ziekenhuispatiënten. De ontwikkelaars hopen dat, als alles goed gaat, de FDA in de loop van 2023 kan beginnen met het evalueren van de data.

Meer informatie

Bezoek de website van Neuralert