Articles

Botulinetoxine voor geïsoleerde of essentiële hoofdtremor

TNN - jaargang 125, nummer 1, februari 2024

dr. A.H. Snijders

Dit is een journalscan van het artikel “Trial of botulinum toxin for isolated or essential head tremor” met commentaar voor de Nederlandse klinische praktijk.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(1):48–9)

Lees verder