Dit is een journalscan van het artikel “Trial of botulinum toxin for isolated or essential head tremor” met commentaar voor de Nederlandse klinische praktijk.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(1):48–9)