Articles

Anti-Ma2 limbische encefalitis, geïnduceerd door immuuntherapie met checkpointremmers

TNN - jaargang 124, nummer 2, april 2023

L. Janssens , drs. D. Van den Abbeele , dr. E. Van Buggenhout , dr. R. Oedit , dr. H. Liessens , dr. S. Lunskens

SAMENVATTING

Immuuntherapie met checkpointremmers wordt in toenemende mate aangewend in de behandeling van verschillende soorten kanker. Diverse neurologische bijwerkingen werden reeds in verband gebracht met het gebruik van checkpointremmers, waaronder in zeldzame gevallen limbische encefalitis. De diagnose van checkpointremmer-geïnduceerde limbische encefalitis wordt gesteld op basis van een typisch radiologisch beeld, liquoronderzoek en uitsluiting van andere oorzaken. De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het staken van checkpointremmers en toedienen van hoog gedoseerde corticosteroïden. In dit artikel wordt een patiënt beschreven die zich presenteert met anti-Ma2 limbische encefalitis als bijwerking van immuuntherapie met de checkpointremmers nivolumab en ipilimumab ter behandeling van een mesothelioom.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(2):76–80)

Lees verder

Myelopathie op basis van een Koperdeficiëntie

TNN - jaargang 121, nummer 5, oktober 2020

dr. S. Depoortere , dr. J. Toeback , dr. R. Oedit , dr. E. Van Buggenhout , dr. S. Lunskens

SAMENVATTING

Een 44-jarige man ontwikkelde subacuut gang- en evenwichtsmoeilijkheden en een sensibel niveaubeeld vanaf thoracaal niveau Th10. Een MRI-scan van de cervicothoracale wervelzuil toonde geen afwijkingen. Na uitsluiten van infectieuze en inflammatoire oorzaken werd door middel van een bloedafname de diagnose van een myelopathie op basis van koperdeficiëntie gesteld. Deze deficiëntie bleek het gevolg van een bilio-pancreatische derivatie met ‘sleeve’-gastrectomie (Scopinaro-ingreep) en chronische inname van hoge doses zink. Kopersupplementen werden gestart en de dosis zink verlaagd, waarna het klinisch beeld stabiel bleef. Er trad in de daaropvolgende maanden geen verbetering op. Hoewel zeldzaam, dient bij een niet-compressieve myelopathie aan koperdeficiëntie te worden gedacht, zodat behandeling tijdig kan worden gestart om verdere achteruitgang en morbiditeit te voorkomen.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(5):221-4)

Lees verder