SAMENVATTING

Immuuntherapie met checkpointremmers wordt in toenemende mate aangewend in de behandeling van verschillende soorten kanker. Diverse neurologische bijwerkingen werden reeds in verband gebracht met het gebruik van checkpointremmers, waaronder in zeldzame gevallen limbische encefalitis. De diagnose van checkpointremmer-geïnduceerde limbische encefalitis wordt gesteld op basis van een typisch radiologisch beeld, liquoronderzoek en uitsluiting van andere oorzaken. De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het staken van checkpointremmers en toedienen van hoog gedoseerde corticosteroïden. In dit artikel wordt een patiënt beschreven die zich presenteert met anti-Ma2 limbische encefalitis als bijwerking van immuuntherapie met de checkpointremmers nivolumab en ipilimumab ter behandeling van een mesothelioom.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(2):76–80)