Articles

Uw diagnose?

TNN - jaargang 121, nummer 2, april 2020

drs. G. Maes , drs. A.H.C.M.L. Schreuder

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(2):88–91)

Lees verder

Dissectie van de arteria carotis interna en het syndroom van Villaret

TNN - jaargang 116, nummer 4, december 2015

drs. G. Maes , dr. P. van Domburg

Samenvatting

Uitval van hersenzenuwen, vooral ook in combinatie met elkaar, heeft een belangrijke lokaliserende waarde. Een stoornis van de lagere hersenzenuwen IX, X, XI, XII, in combinatie met een stoornis van de cervicale sympathische innervatie, moet doen denken aan pathologie in de ipsilaterale parafaryngeale (retroparotische) ruimte. Dit staat bekend als het syndroom van Villaret. De arteria carotis interna passeert ook deze regio, zodat bij dit klinische syndroom ook aan een dissectie van de arteria carotis interna moet worden gedacht, mede omdat dit tijdige diagnose en therapie vereist. In dit artikel wordt een patiënt met dit syndroom gepresenteerd, veroorzaakt door een spontane dissectie van de arteria carotis interna.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2012;116(4):211-215)

Lees verder

Een zeldzame oorzaak van lumbaal radiculair syndroom

TNN - jaargang 114, nummer 3, september 2013

drs. G. Maes , dr. P. van Domburg , K. Mansour

Samenvatting

Vanwege de hoge incidentie van het lumbosacrale radiculaire syndroom behoren diagnostiek en behandeling daarvan tot de routine van de neurologische praktijk. Naast de veel voorkomende wortelcompressie door discus hernia moet men echter ook bedacht zijn op andere, meer zeldzame oorzaken van radiculopathie. Wij presenteren een casus van een 28-jarige patiënt van Somalische afkomst waarbij dit syndroom veroorzaakt wordt door spinale tuberculose. De MRI toonde een proces in het corpus van L5 met compressie op de wortel L5 rechts. Een biopsie van het lytisch letsel toonde een granulomateuze ontsteking, die bleek te berusten op spinale tuberculose. Hij werd behandeld met tuberculostatica en herstelde voorspoedig. Hoewel er discussie is over de voorkeur van eventuele chirurgische interventie boven medicamenteuze behandeling, kan bij vroegtijdige diagnose en adequate behandeling met tuberculostatica de medicamenteuze behandeling afdoende zijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:130-133)

Lees verder