Samenvatting

Vanwege de hoge incidentie van het lumbosacrale radiculaire syndroom behoren diagnostiek en behandeling daarvan tot de routine van de neurologische praktijk. Naast de veel voorkomende wortelcompressie door discus hernia moet men echter ook bedacht zijn op andere, meer zeldzame oorzaken van radiculopathie. Wij presenteren een casus van een 28-jarige patiënt van Somalische afkomst waarbij dit syndroom veroorzaakt wordt door spinale tuberculose. De MRI toonde een proces in het corpus van L5 met compressie op de wortel L5 rechts. Een biopsie van het lytisch letsel toonde een granulomateuze ontsteking, die bleek te berusten op spinale tuberculose. Hij werd behandeld met tuberculostatica en herstelde voorspoedig. Hoewel er discussie is over de voorkeur van eventuele chirurgische interventie boven medicamenteuze behandeling, kan bij vroegtijdige diagnose en adequate behandeling met tuberculostatica de medicamenteuze behandeling afdoende zijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:130-133)