Articles

Uw diagnose?

TNN - jaargang 123, nummer 4, june 2022

drs. K.J.D. de Kort , drs. S.M.H. Huijs , drs. R.A.P. Borghans , dr. P.H.M.F. van Domburg

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 55-jarige vrouw werd naar de afdeling Spoedeisende Hulp verwezen, omdat zij sinds 1 week last had van aanvallen van hoofdpijn met misselijkheid en braken. Er was eenmaal een korte episode geweest met tekenen van apraxie: zij wist even niet hoe te handelen tijdens het douchen.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(4):187–9)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 115, nummer 4, december 2014

R.P.J. Geerlings , dr. P.H.M.F. van Domburg

Lees verder

Orbitale apex syndroom door Aspergillose

TNN - jaargang 115, nummer 3, september 2014

R.P.J. Geerlings , dr. P.H.M.F. van Domburg

Samenvatting

Intracraniële schimmelinfecties zijn zeldzaam en worden overwegend gezien bij immuungecompromitteerde patiënten. Soms kan een infectie, ook bij een patiënt zonder aanwijzingen voor een afweerstoornis, leiden tot een chronisch invasief proces, met name ook aan de schedelbasis. Wij beschrijven een 79-jarige patiënte met progressieve oftalmoplegie en visusdaling van het linker oog en het klinisch beeld van een orbitale apex syndroom. De MRI-scan van de hersenen toonde een massa links parasellair met doorgroei in de apex van de linker orbita. Neurochirurgische biopsie toonde een aspergillus als verwekker die niet resistent bleek te zijn voor voriconazol. Op basis van anamnese en voorgeschiedenis waren er bij onze patiënte geen aanwijzingen voor immuundeficiëntie. Bij een langzaam progressief ruimte innemend proces in de nabijheid van de sinus cavernosus, moet worden gedacht aan behandelbare infectieuze aandoeningen, ook bij immuuncompetente patiënten.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:176-81)

Lees verder