Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 55-jarige vrouw werd naar de afdeling Spoedeisende Hulp verwezen, omdat zij sinds 1 week last had van aanvallen van hoofdpijn met misselijkheid en braken. Er was eenmaal een korte episode geweest met tekenen van apraxie: zij wist even niet hoe te handelen tijdens het douchen.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(4):187–9)