Articles

CLIPPERS (‘chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids’)

TNN - jaargang 119, nummer 5, oktober 2018

K.J.M. Frusch , dr. R. Beekman

SAMENVATTING

CLIPPERS (‘chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids’) is een zeldzame, maar behandelbare aandoening. Deze diagnose moet overwogen worden bij patiënten met klachten van subacuut ontstane, maar snel progressieve klachten van ataxie, diplopie en dysartrie in combinatie met typische radiologische afwijkingen. Uitwerking van een uitgebreide differentiële diagnose is belangrijk. Onbehandeld leidt deze aandoening tot axonale beschadiging en hiermee tot met name cerebellaire atrofie en mogelijk ook cognitieve achteruitgang. Alle patiënten reageren snel op behandeling met corticosteroïden. Langdurige behandeling met immunosuppressieve therapie is noodzakelijk.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(5):157–63)

Lees verder

Het carpaletunnelsyndroom: hebben we diagnostiek en behandeling in de vingers?

TNN - jaargang 119, nummer 5, oktober 2018

W.A.C. Palmbergen , dr. C. Verhamme , T.W.H. Alleman , E. Verstraete , dr. K. Jellema , dr. W.I.M. Verhagen , prof. dr. L.H. Visser , dr. G.C.W. de Ruiter , prof. dr. D. van de Beek , dr. R. Beekman , prof. dr. R.M.A. de Bie

SAMENVATTING

Het carpaletunnelsyndroom komt veel voor. Er zijn veel kennislacunes rondom het carpaletunnelsyndroom. Het ontbreken van voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor keuzes bij diagnostiek en behandeling zorgt voor praktijkvariatie en ondoelmatige zorg. Dit artikel biedt een overzicht van belangrijke kennislacunes rondom het carpaletunnelsyndroom waarbij de nadruk ligt op praktijk gerelateerde onderwerpen.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(5):182–7)

Lees verder

Samenvatting ‘Richtlijn neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog’

TNN - jaargang 114, nummer 1, maart 2013

dr. R. Beekman , dr. W.I.M. Verhagen

Samenvatting

In 2011 verscheen de Nederlandse richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog (UNE) met als doel de zorg van patiënten met deze aandoening te verbeteren. De richtlijn omvat de diagnostiek (klinisch, klinisch-neurofysiologisch en zenuwechografisch onderzoek) en behandeling van UNE. We beschrijven in deze bijdrage de belangrijkste elementen uit deze richtlijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:23-27)

Lees verder