Samenvatting

In 2011 verscheen de Nederlandse richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog (UNE) met als doel de zorg van patiënten met deze aandoening te verbeteren. De richtlijn omvat de diagnostiek (klinisch, klinisch-neurofysiologisch en zenuwechografisch onderzoek) en behandeling van UNE. We beschrijven in deze bijdrage de belangrijkste elementen uit deze richtlijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:23-27)